Հին շրջանի հայկական մշակույթ

Հին շրջանի հայկական մշակույթ, հայ ժողովրդի պատմության հին և վաղ փուլերում ձևավորված մշակույթ։ Վաղ շրջանում՝ հայ ժողովրդի ծագումից մինչև Մեծ Հայքի թագավորության կազմավորումը, Հայկական լեռնաշխարհում զգալի է եղել Մերձավոր Արևելքի հնագույն պետությունների՝ Շումերի, Աքքադի, Բաբելոնի, Ասորեստանի, Խեթական պետության ու Աքեմենյան Պարսկաստանի ազդեցությունը։

Հին շրջանում՝ հայկական թագավորության վերականգնումից (մ.թ.ա. 331) մինչև քրիստոնեության ընդունումը (մ.թ. 301), զգալի էր հունական մշակույթի ազդեցությունը։ Դա պայմանավորված էր վերոնշյալ, ինչպես նաև հարևան ու հեռավոր երկրներում Ալեքսանդր Մակեդոնացու նվաճումներով։ Հելլենիզմը կամ հունականությունը Հայաստանում տևեց շուրջ 600 տարի։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s