Բնական համակեծություններ և դրանց պահպանումը

Էկոլոգիական համակարգի իմացությունը հաճախ զուգորդվում է կենդանի օրգանիզմների համակեցություն հասկա ցության հետ: Դժվար է պատկերացնել մի բնական համակեցություն, որ տեղ այս կամ այն կենդանի օրգանիզմները գոյատևեն միայնակ, առանց այլ կենդանի օրգանիզմների: Ինչպես իմացաք՝ որոշակի պայմաններով տարածքում միասին ապրելու ընթացքում կենդանի օրգանիզմների միջև զարգանում են բազմապիսի փոխա դարձ կապեր: Դրանք բնական համակեցության հիմքն են:

Բնական համակեցությունն անվանվում է կենսացենոզ: Այդ հասկացությունն առաջակել է գերմանացի ջրակենսաբան Կառլ Մեբիուսը 19-րդ դարում:

Հետաքրքիր է բարձրալեռնային Սևանա լճի կենդանի օրգանիզմների համակեցությունը: Այստեղ ապրում են տարբեր ջրային խոտաբույսեր, խեցգետիններ, ձկներ, թռչուններ, կան նաև բակտերիաներ, տարածվել են ջրիմուռներ: Առանձնահատուկ է Սևանի իշխանը:imgres

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s